Lääkkeiden yksilöllinen annosjakelu vastaa muuttuvan väestörakenteen tarpeisiin. Lääkehoitojen kehittyessä yhä yksilöllisemmiksi on myös lääkejakelun uudistuttava. Turvallinen ja tehokas annosjakelu lääketukkukaupoista varmistaisi lääkkeiden tasavertaisen saatavuuden niitä tarvitseville ja vähentäisi lääkemenoja ja -hävikkiä.

Lääketukut mukaan annosjakelun kehittämiseen

Suomessa annosjakelun piirissä on tällä hetkellä 35 000–40 000 henkilöä, kun esimerkiksi Ruotsissa on kymmenkertainen määrä, 400 000 henkilöä. Koneellista annosjakelua voi tällä hetkellä toteuttaa Suomessa vain apteekit ja sairaala-apteekit luvanvaraisesti. Annosjakelua koskeva lainsäädäntö on suppea ja apteekkikeskeinen.

Annosjakelu ilman lääketukkukauppoja ei tuota parhaita mahdollisia kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Koneellinen annosjakelu vaatii mittavat tila- ja laiteinvestoinnit, jotka ovat harvoin mahdollisia yksittäisille apteekeille. Lääkkeiden toimitus suoraan lääketukkukaupoista vastaisi yksilöllisemmän ja entistä tehokkaamman lääkehuollon sekä ikääntyvän väestön tarpeisiin.