Lääkehuollon kehittäjä

Lääkehuolto on kiinteä osa terveydenhoitoa ja vaikuttaa lähes jokaisen ihmisen elämään. Lääke- ja terveyshuolto ry työskentelee turvallisemman ja vaikuttavamman lääkehoidon puolesta.

Mitä LTH ry tekee?

Lääke- ja terveyshuolto ry tarjoaa tietoa, osaamista ja ratkaisuja terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. Kannanottomme perustuvat tutkimustietoon ja yli kahdeksankymmenen vuoden kokemukseen suomalaisen lääkehuollon kehittämisestä. Lääkehuollon asiantuntijajärjestönä pyrimme vaikuttamaan lääkejakelua koskevaan lainsäädäntöön, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisten terveyttä.

Jäsenyritykset

LTH ry koostuu kahdesta lääkejakelun ja terveydenhuollon palveluita tarjoavasta jäsenyrityksestä, Tamrosta ja Oriolasta. Tamro ja Oriola kattavat yhdessä valtaosan suomalaisesta lääkejakelusta ja terveys- ja hyvinvointituotteiden saatavuudesta. Yritykset työllistävät yhteensä yli 3 000 henkilöä.